مکان: کرج
 
عنوان : آشنايى با روشهاى تجزيه شيميايى و کاربرد آن در علوم زمين
شرح مختصر :
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا
 
شرح کامل:

سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش و معلومات علاقه‌مندان به علوم زمين يک کارگاه آموزشى 2 روزه  با موضوع "آشنايى با روشهاى تجزيه شيميايى و کاربرد آن در علوم زمين" توسط سرکار خانم مهندس سهيلا نيلويل- سرکار خانم مهندس نعيمه زرى در تاريخ 5 -4 دى ماه 1389نمايد.
زمان: 5 -4 دى ماه 1389
کرج- مرکز پژوهشهاى کاربردى علوم زمين