مکان: کرج
 
عنوان : آموزش اصول دور سنجى و کاربرد آن
شرح مختصر :
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا
 
شرح کامل:

"آموزش اصول دور سنجى و کاربرد آن"

اصول سنجش از راه دور

آموزش نرم افزار ژئومتيکال

 

زمان: 7-6 دى  ماه 1389

مکان: کرج – مرکز پژوهشهاى کاربردى علوم زمين

 

سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش و معلومات علاقه‌مندان به علوم زمين يک کارگاه آموزشي2روزه با موضوع "آموزش اصول سنجى و کاربرد آن" توسط جناب آقاى دکتر فريبرز قريب در تاريخ 7-6 دى  ماه 1389نمايد