مکان: تهران
 
عنوان : شناسایی چوب‌های فسیل
شرح مختصر :
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش و معلومات علاقه‌مندان به
 
شرح کامل:

شناسایی چوب‌های فسیل

توسط دکتر نوشین طغرایی

عضو هیأت علمی و استادیار مؤسسه‌ی تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

زمان: 27 و 26 اردیبهشت 1390

مکان: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش و معلومات علاقه‌مندان به علوم زمين يک کارگاه آموزشى 2 روزه با موضوع شناسایی چوب‌های فسیل توسط دکتر نوشین طغرایی عضو هیأت علمی و استادیار مؤسسه‌ی تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در تاريخ 27 و 26 اردیبهشت ماه 1390 نمايد.