مکان: تهران
 
عنوان : نانو ذرات، نانو سنسورها و نانو پوسته-هسته‌ها (Core-Shells)
شرح مختصر :
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد
 
شرح کامل:

وزارت صنايع و معادن

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

اطلاعيه برگزارى

 کارگاه آموزشی نانو ذرات، نانو سنسورها و نانو پوسته-هسته‌ها (Core-Shells)

سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش و معلومات علاقه‌مندان به علوم زمين شناسى و اکتشافى ، کارگاه آموزشی با موضوع نانو ذرات، نانوسنسورها و نانو پوسته- هسته‌ها برگزار نماید.

 

رديف

تاریخ

موضوع سخنرانی

سخنران

1

10/2/1390

بررسی روش‌های سنتز نانو پوسته- هسته‌ها (Core-Shells) و به‌کارگیری آن‌ها در جداسازی عناصر فلزی از ترکیبات پیچیده‌ی معدنی جهت فعالیت‌های زیست‌محیطی و فرآوری مواد معدنی

 

Prof. Sreedher Bojja

Inorganic and Physical Chemistry Division
Indian Institute of Chemical Technology

2

11/2/1390

بررسی روش‌های سنتز نانو سنسورهای فلزی و نحوه‌ی به‌کار گیری آن‌ها

دکتر علیزاده، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه

روش‌های سنتز نانو ذرات و بررسی خواص نوری آن‌ها

مهندس محسن محرابی، عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی نانو دانشگاه کاشان