مکان: شهرستان بم
 
عنوان : دومین کارگاه آموزشى زمين لرزه بم
شرح مختصر :
حسب تقاضای علاقمندان و متخصصان جهت برگزاری مجدد کارگاه آموزشی زمین لرزه بم
 
شرح کامل:

دومین کارگاه آموزشى زمين لرزه بم

ویژه علاقمندان، دانشجویان و متخصصین

زمان: 7 و8 ارديبهشت ماه 1390

مکان:شهرستان بم – انتهاى خيابان شهيد سخائى سالن آمفی تاتر مرکز پژوهشهای مخاطرات زمین شناختی بم

حسب تقاضای علاقمندان و متخصصان جهت برگزاری مجدد کارگاه آموزشی زمین لرزه بم (اسفند ماه 1389)، و نظر به تداوم مطالعات پالئوسایزمولوژی در گسله های فعال این شهر، سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد کارگاه آموزشی با برنامه های زیر توسط کارشناسان  ارشد و متخصصین خود  برگزار نمايد.

برنامه روز اول 07/02/90

 

 

موضوع

ارائه دهنده

زمان

1

آموزش پارينه لرزه شناسى گلباف و بم

مهندس محمد فروتن

30/10-30-08

2

زلزله شناسى

مهندس مجيد نعمتى

30/12-30/10

3

کاربرد GPS در زلزله شناسی

خانم مهندس خرمى

30/15-30/13

4

بازديد از ارگ قدیم و اداره ثبت اسناد شهرستان برجا مانده اززلزله بم

 

 

 برنامه روز دوم: 08/02/90

·         بازديد صحرايى: بازديد از ترانشه هاى گسل بم