عنوان : اولین کارگاه تخصصی معرفی روش چاه پیمایی و دستاوردهای نوین آن در مطالعات معدنی
شرح مختصر :
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور با همکاری شرکت پادیاب تجهیز در نظر دارد
 
شرح کامل:

اولین کارگاه تخصصی معرفی روش چاه پیمایی و دستاوردهای نوین آن در مطالعات معدنی

² Well logging and new achivements of mineral researches ²

زمان: 5 تیرماه 1390

مکان: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور با همکاری شرکت پادیاب تجهیز در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش و معلومات علاقه‌مندان به رشته‌زمين شناسى يک کارگاه آموزشى 1 روزه با موضوع معرفی روش چاه پیمایی و دستاوردهای نوین آن در مطالعات معدنی برگزار نمايد.

 توسط: Timo Korth

سرفصل های آموزشى:

- Geophyiscal logging tools and data acquisition technology

- Imaging tools (core versus optical and acoustic televiewers)

- Digital Core Description

- Software supported data interpretation technics and their value for

geologists.