صفحه اصلى به روز رسانى در :  شنبه 1 خرداد 1395
ديگر گونه ها
راستهFORAMINIFERIDA
زير راستهROTALIINA
رو خانوادهDISCORBACEA
خانوادهEPONIDIDAE
زير خانوادهEPONIDINAE
جنس POROEPONIDES

POROEPONIDES Cushman, 1944
 
 
Type species: Rosalina lateralis Terquem, 1878 (*3145) p. 25; OD.
Poroeponides Cushman. 1944(*792), p.34.Test trochospiral. planoconvex to biconvex with strongly elevated spiral side, periph­ery carinate. sutures curved and oblique on the spiral side, nearly radial on the umbilical side, meeting in the umbilical region at a clear calcite boss but with final few chambers tending to flare and failing to reach the center. resulting in a depressed umbilical region or pseudoumbilicus that may be partially closed by a small umbilical flap from each chamber: wall calcareous. perforate. surface smooth: primary aperture interiomarginal. extending front the umbilicus to the peripheral keel and bordered above by a narrow lip, supple­mentary rounded areal pores scattered over the apertural face. Pliocene to Holocene: cosmopolitan.
 
Remarks: Differs from Eponides in having an umbilical boss on the umbilical side in the early stage and in the later development of a pseudoumbilicus, in having a lower aperture that extends onto the periphery and numer­ous areal pores scattered over the entire umbil­ical side of the final chamber. Sestronophora has an open umbilicus in the adult, covered by a perforated plate that extends from the umbil­ical chamber margins, with only a very few areal pores near the base of the apertural face.
ليست جنس بر اساس
جنس(انتخاب از ليست):
جنس(ورود داده):
 درباره فسيل شناسى
 جزئيات ديگر
ديگر زير راسته ها
ديگر رو خانواده ها
ديگر خانواده ها
ديگر زير خانواده ها