صفحه اصلى به روز رسانى در :  شنبه 1 خرداد 1395
ديگر گونه ها
راستهFORAMINIFERIDA
زير راستهROTALIINA
رو خانوادهROTALIACEA
خانوادهROTALIIDAE
زير خانوادهROTALIINAE
جنس LAFFITTEINA

LAFFITTEINA Marie, 1946
 
 
Type species: Laffitteina bibensis Marie, 1946 =Nummulites mengaudi G. Astre, 1923(*92), p. 360; OD.
Laffitteina Marie, 1946(*2033), p. 430.Test lenticular, flattened to inflated, low trochospiral to nearly planispiral but asymmetrical and nearly bi-involute, umbilical thick­ening on both sides but more prominent on one side, septa double, with ramifying inter­septal canals that open as two alternating rows of pores along the sutures on the spiral side, vertical umbilical canals present, as well as peripheral and lateral spiral canals that communicate with the intraseptal canals; wall calcareous, hyaline; aperture an oblique interiomarginal sht extending toward the umbilical plug. U. Cretaceous (Maastrichtian); France; Spain; Italy; Greece; Yugoslavia: W. Africa: Mauritania.
 
Remarks: The synonymy of L. bibensis and N mengaudi, as well as the Maastrichtian rather than Paleocene age of this genus, was demonstrated by P. L. Blanc (1975, *252, p. 62-66).
ليست جنس بر اساس
جنس(انتخاب از ليست):
جنس(ورود داده):
 درباره فسيل شناسى
 جزئيات ديگر
ديگر زير راسته ها
ديگر رو خانواده ها
ديگر خانواده ها
ديگر زير خانواده ها