صفحه اصلى به روز رسانى در :  شنبه 1 خرداد 1395
ديگر گونه ها
راستهFORAMINIFERIDA
زير راستهFUSULININA

Suborder FUSULININA Wedekind, 1937

 

Fusulinina Loeblich and Tappan, 1961 (*1904), p. 219, nom. corr. pro suborder Fusulinacea.

Cribrostomacea Wedekind, 1937 (*3355), p. 79. Cribrospiracea Wedekind, 1937 (*3355), p. 79. Fusulinacea Wedekind, 1937 (*3355), p. 79. Endothyrida Fursenko, 1958 (*1199), p. 23 (order). Fusulinida Fursenko, 1958 (\"1199), p. 23 (order). Palaeotextulariina Hohenegger and Piller, 1975 (*1533), P. 84.
Tournayellida Hohenegger and Piller, 1973(*1533), p. 79 (order).
Archaediscida Poyarkov and Skvortsov, 1979 (*2467), p. 15 (order).
Rotaliea Mikhalevich, 1980 (*2108), p. 55 (class; partim). Rotaliata Mikhalevich, 1980 (\"2108), p. 56 (subclass; partim).
Parathuramminidea Mikhalevich, 1980 (*2108), p. 57 (order). Fusulinoida Mikhalevich, 1980 (*2108), p. 56 (superorder). Ozawainellida Solov\'eva, 1980 (*3025), p. 20 (order). Biseriamminida Mikhalevich, 1981(\"2110), p. 39 (order). Tetrataxida Mikhalevich, 1981 (\"2110), p. 39 (order). Archaediscina Haynes, 1981 (\"1437), p. 137 (suborder). Staffellina L. Zhang, Y. Wang, and J. Wang, 1981 (\"3446), p. 35 (suborder).
Endothyrina Bogush, 1985 (*275), p. 56 (suborder).
Test wall of homogeneously microgranular calcite, of tightly packed equidimensional subangular crystals, a few um in diameter. Advanced forms with wall differentiated into two or more layers. L. Silurian to U. Permian (Djulfian).

ليست جنس بر اساس
جنس(انتخاب از ليست):
جنس(ورود داده):
 درباره فسيل شناسى
 جزئيات ديگر
ديگر زير راسته ها
ديگر رو خانواده ها
ديگر خانواده ها
ديگر زير خانواده ها