سوال مطرح شده :
موضوع :  شناسايى فسيل
توضیحات :  لطفا اطلاعاتى که همراه با عکس نيز باشد را در خصوص فسيل هايى به نام هاى : پارادوکسيدس، مونوگراپتوس، پالئوسينيليا، زافرنتيتس، استيلسپنجيا و فاوسيت را در اختيار اينجانب قرار دهيد .
پست الکترونیکی :  oil_doctor_00@yahoo.com
تاریخ درج :  دوشنبه 5 آذر 1386  23:57
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image