سوال مطرح شده :
موضوع :  فسيل شاخص چيست؟
توضیحات :  اطلاعات دقيق و جامعى از فسيل هاى شاخص مى خواستم
نام کاربر :  آرش بيات
پست الکترونیکی :  arashcomet@hotmail.com
تاریخ درج :  چهارشنبه 21 آذر 1386  1:33
 تعداد کل پاسخهای موجود : 2
پاسخ شماره 1
موضوع :  فسیل زنده چیست
توضیحات : 
نام کاربر :  صدرا
پست الکترونیکی :  sadrazargarbashi@gmail.com
تاریخ درج :  سه شنبه 9 آبان 1391  8:42
پاسخ شماره 2
موضوع :  فسیل شاخص
توضیحات :  دوست گرامی فسیل شاخص به فسیلهایی گفته میشوند که گسترش جغرافیایی زیاد داشته باشند و امکان شناسایی آنها آسان باشد همچنین آنها باید محدوده سنی کوتاهی داشته باشند که این مشخصه جز مهمترین خصوصیت آنهاست به طور مثال تریلوبیت ها فسیل شاخص پالئوزوئیک هستند
تاریخ درج :  چهارشنبه 21 آذر 1386  2:16
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image