سوال مطرح شده :
موضوع :  فسيل شناسى
توضیحات :  چرا برخى از گاستروپودا چپگرد و برخى راستگرد هستند؟
نام کاربر :  هاجر مشايخ
پست الکترونیکی :  sjangani@yahoo.com
تاریخ درج :  یکشنبه 27 اردیبهشت 1388  4:27
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image