سوال مطرح شده :
موضوع :  با سلام آیا در سازمان وقسمت شما امکان آزمایش دیرینه شناسی ار فسیل با ارائه قسمتی از پوست یا استخوان نمونه برای دی ان ای وتعیین سن وجود دارد واگر بله باید با چه کسی تماس گرفت
توضیحات :  با سلام آیا در سازمان وقسمت شما امکان آزمایش دیرینه شناسی ار فسیل با ارائه قسمتی از پوست یا استخوان نمونه برای دی ان ای وتعیین سن وجود دارد واگر بله باید با چه کسی تماس گرفت
تاریخ درج :  یکشنبه 22 آذر 1388  0:3
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  پاسخ
توضیحات :  با سلام دوست گرامى لطفا با خانم کتر محتاط رئيس گروه فسيل شناسى و يا معاون ايشان خانم مهندس وکيل تماس بگيريد
تاریخ درج :  شنبه 12 دى 1388  6:45
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image