سوال مطرح شده :
موضوع :  فسیل
توضیحات :  ایا فسیل ماهی با ارزش است
نام کاربر :  سارا
تاریخ درج :  سه شنبه 4 تیر 1392  8:36
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  پاسخ
توضیحات :  با سلام دوست گرامى فسيل ماهى ها مانند بسيارى از فسيل هاى ديگر از نظرعلمى بسيار مهم هستند. درواقع با مطالعه آنها مى توان به اطلاعاتى چون نحوه تکامل، محيط زيست آنها و ... پى برد همچنين برخى از آنها در تعيين سن زمين شناسى مى توانند مفيدباشند. چنانچه منظور شما  ارزش مادى اين فسيل است مى بايست با مسئولين موزه تماس بگيريد تا در اين زمينه شما را راهنمايى نمايند
تاریخ درج :  سه شنبه 4 تیر 1392  8:41
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image