سوال مطرح شده :
موضوع :  تفاوت فسیل و سنگواره چیست
توضیحات :  ایا فسیل و سنگواره با یکدیگر فرق دارند
نام کاربر :  امین صفایی
پست الکترونیکی :  yones_safai@yahoo.com
تاریخ درج :  چهارشنبه 23 آبان 1386  1:39
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  فسیل.
توضیحات :  دوست گرامی فسیل در معنای انگلیسی و سنگواره ترجمه فارسی کلمه فسیل می باشد.
تاریخ درج :  چهارشنبه 23 آبان 1386  1:42
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image